RENGINIAI

Renginių planas 2018 m. KOVO mėn.   

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Diena,

val.

Atsakinga(s)

Pastabos

1

Gamtos olimpiada

1 d.

A. Avižienytė

2a kl.

2

Pamokų ciklas 8-10 klasėms „Skiriu Lietuvai“ 

I-II sav.

J. Repečkienė

8-10 kl.

3

Anglų kalbos kengūra 2018

1-2 d.

I. Iljeitienė,

L. Martikonytė,

D. Juškevičienė

2-10 kl.

4

Gamtos mokslų olimpiada

Vilniaus Sietuvos progimnazijoje

2 d.

11.30-14.00 val.

A. Jelagienė

6-7 kl. atstovės

5

Tradicinė mokyklos

Kaziuko mugė

2 d.

12.30 val.

Prad.ugd.mokytojos,

J. Valskienė,

R. Tekorienė,

Klasių vadovai

1-10 kl.

6

Gamtos kengūra

8 d.

D. Onaitienė

6 kl.

7

Matematikos kengūra 2018

15 d.

8.30 val.

V. Pelakauskienė

1-7 kl.

Kolaso g. 15

8

Technologijų pamokos

VTVPMC Naujojoje Vilnioje

7 d.

11.00-16.00 val.

E. Tupikovskienė,

A. Pelešynaitė

8-10 kl.

9

Kovo 11-osios minėjimas.  

Eilėraščių ir dainų pynė Lietuvai

9 d.

12.30 val.

Prad. ugd.mokytojos,

J. Valskienė,

R. Tekorienė,

N. Smalinskienė

1-10 kl.

10

Gamtamokslinis projektas  

„Paukščiai vėl grįžta į namus“

12-16 d.

L. Petrylienė

3b kl.

11

Išvyka į spektaklį „Bėgikas“

Jaunimo teatre

14 d.

17.00-20.00 val.

N. Smalinskienė

8,9,10 kl. mokiniai

12

Edukacinė pamoka „Žmonės skulptūroje“ Nacionalinėje dailės galerijoje

16 d.

11.00 val.

V. Pelakauskienė

1 kl.

13

Trečių klasių mokinių mokyklos matematikos olimpiada

19 d.

D. Baužienė

L. Petrylienė

3a kl.

3b kl.

14

„Kuriu Žemei“. Integruotas lietuvių kalbos,  dailės, geografijos projektas, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti

19 d.

D. Onaitienė,

N. Smalinskienė,

A. Kiršienė

5-10 kl.

15

Kūrybinių darbų paroda, skirta  Pasaulinei

Žemės dienai paminėti

20 d.

A. Avižienytė

2a kl.

16

Edukacinė išvyka į Nacionalinį muziejų

         21 d.

A. Avižienytė

2a kl.

17

Olympis 2018 – Pavasario sesija

26-30 d.

V. Pelakauskienė

1 kl.

18

Edukacija Valstybės pažinimo centre

28 d.

13.30 val.

L. Martikonytė

7 kl.

19

„Teatras ir aktorius iš arčiau“. Renginys, skirtas Tarptautinės  Teatro dienos minėjimui: susitikimas su aktoriumi Roku Petrausku

29 d.

14.20-15.15 val.

E. Driukaitė-Alesienė

1-10 kl.; Mokyklos sporto salė

20

Kūrybinių darbų paroda,

skirta Pasaulinei paukščių dienai

IV sav.

L. Petrylienė

3b kl.

21

VVSB projektas „Sveikata visus metus“

Visus metus

D. Onaitienė

6-8 kl.

komanda