PRAŠYMAI, FORMOS

Užpildytą dokumentą atsiųskite faksu (8 5) 238 27 01

 arba

pristatykite į mokyklos raštinę, Švarioji g. 33.

 

 

Prašymas priimti į mokyklą   ATSISIŲSTI   (arba pildomas mokykloje);

 

Anketiniai duomenys priimant į mokyklą   ATSISIŲSTI   (arba pildomas mokykloje); 

 

Prašymas tikybai arba etikai  ATSISIŲSTI   (arba pildomas mokykloje); 

 

Atsiskaitymo lapas išeinant iš mokyklos   ATSISIŲSTI ;

 

Prašymas dėl išvykos   ATSISIŲSTI   (pildo išvyką organizuojantis mokytojas); 


Prašymas dabuotojo  ATSISIŲSTI   (arba pildomas mokykloje); 

 

Prašymas dabuotojo atostogoms   ATSISIŲSTI   (arba pildomas mokykloje); 

 

Drausmės pažeidimo pažyma   ATSISIŲSTI   (pildo mokytojas).