NAUJIENOS » info

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo, prašome įvertinti aptarnavimo kokybę:

 

 

Dėkojame.

 

 

Darbo skelbimas: Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla:

Direktorius

 

Informuojame, kad vadovaudamasi  Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 21 d. paskelbė Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos direktoriaus konkursą.

Prašome iki 2017 m. gruodžio 15 d. pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sprendimą (pridedant posėdžio, kuriame buvo svarstomos pretendentų į komisijos narius kandidatūros, protokolo kopiją) dėl kandidato skyrimo (kandidatai renkami iš mokyklos Tarybos) į minėto konkurso komisijos narius. Sprendime būtina nurodyti kandidato vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas ir patvirtinti, kad teikiamas kandidatas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus komisijos nariui.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2018 m. sausio 16 d.

 

http://www.vilnius.lt/index.php?2180500434

 

 

 

 

 
3 vieta  Vilniaus Levo Karsavino mokykla


 

TV reportažas (TVžinios)

2017-11-12

https://play.tv3.lt/programos/tv3-zinios/891094?autostart=true

 

Nuotraukų galerija socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/pg/sveikasmiestas/photos/?tab=album&album_id=1691581660873171

 
PAVILNIO BENDRUOMENĖ KVIEČIA
(2017-11-13)

Kviečiame pasinaudoti galimybe tobulinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius.
Ypač tikimės,  kad, Jūsų paraginti, į susitikimą su viešnia iš Peru susirinks vyresniųjų klasių moksleiviai - būsimieji studentai.
Neabejojame, kad anglų kalba vykstantys renginiai bus įdomūs ir pedagogams.
Renginys vyks rytoj, lapkričio 14 dieną 18.30 val.VILNIES pagrindinėje mokykloje.   
 
Vykdydami Pavilnio bendruomenės projektą ,,Kultūros tiltai“ du vakarus paskirsime ramiam vakarui aplink senovinį vaško žvakių liejimo ratą. Pasidalinę bičiulyste, su Švenčių laukimo nuotaika išsinešime po kvapnią bičių vaško žvakę, savo rankomis pasigamintą...
Vakarosime Pavilnio bendruomenės namuose gruodžio 3 ir 4 dienomis nuo 19 val.
Užtruksime dvi - tris valandas. Dėl numatomo formato - ramybės bei ilgesnės trukmės - vakaras skirtas suaugusiems ir moksleiviams.
Arbata pasirūpins organizatoriai, užkandėlės - suneštinės.
Už dalyvavimą mokėti nereikės. Organizatorių pastangos - kvietimas prisijungti ir kartu kurti Pavilnio bendruomenę - kad čia mums visiems būtų gera ir jauku.
Dalyvių skaičius ribotas. Registracija - būtina.  
 
Pavilnio bendruomenė, vykdydama projektą ,,Kultūros tiltai'', tradiciškai kviečia dekoruoti Kalėdų burbulus.
Dirbtuvėlės numatytos rengti du vakarus - gruodžio 14 ir 20 dienomis (ketvirtadienis ir trečiadienis) nuo 18.30 val .
Kviečiame dalyvauti suaugusius ir moksleivius.
Vakaro pabaigoje - tradicinė arbatėlė ir tradiciškai suneštinės vaišės, pasikalbėjimai apie Švenčių laukimą, bendravimo džiaugsmas, pasidalinimas darnaus kaimyniško sugyvenimo Pavilnyje viltimi... 
Registracija - būtina.
 

Dalia Ivanauskaitė Sabalė,
VšĮ saviraiškos studija AK'MENUKAI,
tel. +370 687 91875

 
 
PAVILNIO KULTŪRINĖ VEIKLA MŪSŲ MOKYKLOJE

(2017-11-08)

 

Pavilnio bendruomenės kultūrinio projekto veiklos  tvarkaraščius galite ATSIŲSTI.
 

 

2017-2018 m.m. KVIEČIAME MOKINIUS Į BŪRELIUS MOKYKLOJE

(2017-10-26)

1 - 10 klasių nemokamų mokyklos būrelių tvarkaraščius rasite  čia.
1 - 10 klasių mokamų mokyklos būrelių tvarkaraščius rasite  čia.
 
Mokamo "Keramikos" būrelio pristatymas.   ATSIŲSTI
Atšaukiamas "Programavimo būrelis".

 

 

 Mokyklos mokiniai dalyvauja Pavilnio bendruomenes atkūrimo darbuose

(2017-10-16)

 

APKLAUSOS DĖL PAMOKŲ LAIKO PRADŽIOS REZULTATAI

(2017-10-13)

 

Informuojame, kad š. m. spalio 9-12 d. „Mano dienyne“ vyko tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa dėl pamokų pradžios laiko – 8.00 val. ar 8.30 val. Iš 246 atsakė 104 respondentai. Rezultatai: 8.00 val. pirmenybę teikė 29 %, 8.30 val. – 71 %. Taigi pamokų pradžios laikas daugumos nuomone nekeičiamas ir paliekamas 8.30 val.

 

Mokyklos administracija

 

DĖMESIO!

(2017-10-10)

 

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ NAUDOJIMO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

 

Informuojame, kad savaitgaliais ir mokinių atostogų metu mokyklos bendruomenei, įvykdžius kelias sąlygas, galima pasinaudoti mokyklos sporto sale:

* prieš 3 dienas mokyklai pateikti prašymą nurodant norimą datą ir laiką, atsakingo asmens kontaktinius duomenis, dalyvių sąrašą;
* salėje elgtis saugiai, atsakingai, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus, tausoti mokyklos turtą;
* į salę leidžiama tik su švaria sportine avalyne.

 

Administracija

 

 

Pamokų tvarkaraščiai

(2017-10-09)

Tvarkaraščius rasite  čia. 
Tvarkaraščių pakeitimus rasite  čia. 
 
 

Mokyklos valgyklos valgiaraščiai

(2017-09-20)

Valgiaraščius rasite  čia. 

 

 

PATYČIŲ PREVENCIJOS APRAŠAS

(2017-09-01)

Vilniaus „VILNIES“ pagrindinės mokyklos 
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 
čia.
 

 

Mieli Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai, 

 

(2017-09-01)

 

     Dėkojame, kad praeitais mokslo metais parėmėte mūsų mokyklą: iki 2 % Mokesčių inspekcijai sumokėtų pajamų mokesčio sumos pervedėte kaip paramą Vilniaus „Vilnies“ pagrindinei mokyklai.

Tai didžiulė parama mokyklai.


      Džiugu, kad kai kurių klasių tėveliai rodo iniciatyvą ir individualiai rūpinasi klasių aplinka, mokinių darbo sąlygomis. Ačiū Jums.

 

Kreipiamės į Jus tikėdami, kad ir šiais metais būsite drauge!

 

     Jums nutarus 2% arba 1% savo pajamų mokesčio skirti mūsų mokyklai, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos, reikia užpildyti specialią formą FR0512 forma 02 versija  ir ją savarankiškai pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai  (Ulonų g. 2, Vilniuje). Šią formą galite pateikti šiais būdais:

* elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);
* įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, tiesiogiai pristatant į vietos  VMI;
* siųsti  paštu užpildytą ranka specialią formą FR0512(2) (
atsisiuntę failą).
* Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto svetainėje www.vmi.lt . Taip pat konsultacijos teikiamos VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

 

Mokyklos administracija 

 

Paramos gavėjo pavadinimas:   Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla
Buveinės adresas:                      Švarioji g.33, Vilnius LT-11302
Identifikacinis  kodas:               191715435

 

 

2017 - 2018 m.m.   KONKURSŲ   REZULTATAI

(2017-09-01)

Rasite čia