MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

DĖMESIO!

 

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO MOKYKLAS

(2018-01-06)


Informuojame, kad priėmimas į Vilniaus miesto mokyklas vyks elektroniniu būdu nuo kovo mėn.
Atkreipiame dėmesį, kad keisis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.
Kviečiame sekti informaciją dėl priėmimo Vilniaus "Vilnies" pagrindinės ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėse svetainėse.


Mokyklos administracija

 

 

 

******************************************************

 

PRIIMANT REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI:

 

Asmens tapatybės dokumentas

* Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

* 3 x 4 cm nuotrauka mokinio pažymėjimui

 

 

 

******************************************************

 

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ MOKYKLĄ?

 

* Ekologiška, saugi ir estetiška aplinka
* Mokykloje teikiamas kokybiškas pagrindinis išsilavinimas
* Vyrauja mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas
* Sustiprintas dėmesys lietuvių kalbai ir ankstyvajam anglų kalbos mokymui (klasės dalijamos į grupes)
* Sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai

 

******************************************************