VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo, prašome įvertinti aptarnavimo kokybę:

 

 

Dėkojame.

 

2017-2018 m.m. KVIEČIAME MOKINIUS Į BŪRELIUS MOKYKLOJE

(2017-10-16)

1 - 10 klasių nemokamų mokyklos būrelių tvarkaraščius rasite  čia.
1 - 10 klasių mokamų mokyklos būrelių tvarkaraščius rasite  čia.
 
Keičiasi "KIOKUŠIN KARATE" būrelio laikas.

 

 

 Mokyklos mokiniai dalyvauja Pavilnio bendruomenes atkūrimo darbuose

(2017-10-16)

 

APKLAUSOS DĖL PAMOKŲ LAIKO PRADŽIOS REZULTATAI

(2017-10-13)

 

Informuojame, kad š. m. spalio 9-12 d. „Mano dienyne“ vyko tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa dėl pamokų pradžios laiko – 8.00 val. ar 8.30 val. Iš 246 atsakė 104 respondentai. Rezultatai: 8.00 val. pirmenybę teikė 29 %, 8.30 val. – 71 %. Taigi pamokų pradžios laikas daugumos nuomone nekeičiamas ir paliekamas 8.30 val.

 

Mokyklos administracija

 

DĖMESIO!

(2017-10-10)

 

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ NAUDOJIMO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

 

Informuojame, kad savaitgaliais ir mokinių atostogų metu mokyklos bendruomenei, įvykdžius kelias sąlygas, galima pasinaudoti mokyklos sporto sale:

* prieš 3 dienas mokyklai pateikti prašymą nurodant norimą datą ir laiką, atsakingo asmens kontaktinius duomenis, dalyvių sąrašą;
* salėje elgtis saugiai, atsakingai, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus, tausoti mokyklos turtą;
* į salę leidžiama tik su švaria sportine avalyne.

 

Administracija

 

 

Pamokų tvarkaraščiai

(2017-10-09)

Tvarkaraščius rasite  čia. 
Tvarkaraščių pakeitimus rasite  čia. 
 
 

Mokyklos valgyklos valgiaraščiai

(2017-09-20)

Valgiaraščius rasite  čia. 

 

 

PATYČIŲ PREVENCIJOS APRAŠAS

(2017-09-01)

Vilniaus „VILNIES“ pagrindinės mokyklos 
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
čia.
 

 

Mieli Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai, 

 

(2017-09-01)

 

     Dėkojame, kad praeitais mokslo metais parėmėte mūsų mokyklą: iki 2 % Mokesčių inspekcijai sumokėtų pajamų mokesčio sumos pervedėte kaip paramą Vilniaus „Vilnies“ pagrindinei mokyklai.

Tai didžiulė parama mokyklai.


      Džiugu, kad kai kurių klasių tėveliai rodo iniciatyvą ir individualiai rūpinasi klasių aplinka, mokinių darbo sąlygomis. Ačiū Jums.

 

Kreipiamės į Jus tikėdami, kad ir šiais metais būsite drauge!

 

     Jums nutarus 2% arba 1% savo pajamų mokesčio skirti mūsų mokyklai, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos, reikia užpildyti specialią formą FR0512 forma 02 versija  ir ją savarankiškai pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai  (Ulonų g. 2, Vilniuje). Šią formą galite pateikti šiais būdais:

* elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);
* įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, tiesiogiai pristatant į vietos  VMI;
* siųsti  paštu užpildytą ranka specialią formą FR0512(2) (
atsisiuntę failą).
* Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto svetainėje www.vmi.lt . Taip pat konsultacijos teikiamos VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

 

Mokyklos administracija 

 

Paramos gavėjo pavadinimas:   Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla
Buveinės adresas:                      Švarioji g.33, Vilnius LT-11302
Identifikacinis  kodas:               191715435

 

 

2017 - 2018 m.m.   KONKURSŲ   REZULTATAI

(2017-09-01)

Rasite čia

 

spausdinti