APIE MOKYKLĄ » MISIJA IR VIZIJA

MISIJA

 

 

* Teikti kokybišką pagrindinį išsilavinimą;
* Sudaryti geras sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, sportinei veiklai;
* Rengti moksleivius tolesniam mokymuisi ir profesijos pasirinkimui;
* Ugdyti demokratinės visuomenės pilietį, puoselėja tautines tradicijas;
* Kurti saugią, sveiką aplinką, diegia sveikos gyvensenos pagrindus;
* Burti Pavilnio bendruomenę.

 

 

*******************************************************
 

 

VIZIJA

 
* Moderni, saugi, atvira, puoselėjanti kiekvieno vaiko individualumą;
* Estetiška, sveika aplinka, įrengtas stadionas;
* Dori, pareigingi, iniciatyvūs, gebantys apsispręsti ir pasirinkti mokiniai, turintys sveikos gyvensenos pagrindus;
* Nuolat keliantys kvalifikaciją, kūrybingi, taikantys inovacijas, bendradarbiaujantys mokytojai;
* Aktyviai bendradarbiaujantys, atsakingi už vaikų mokymąsi ir elgesį tėvai.

 

 

********************************************************