NAUJIENOS

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo, prašome įvertinti aptarnavimo kokybę:

 

 

Dėkojame.

 

Laikinas 5 - 10 klasių pamokų tvarkaraštis

(2017-09-25)

5 - 10 klasių laikiną pamokų tvarkaraštį rasite  čia.
 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

(2017-09-21)

******************************************************************************

 

2017-09-20 mokykloje įvyko 2-4 klasių tėvų susirinkimas, kurio metu buvo pristatyti 2016-2017 m. m. NEC 2, 4, 6, 8 klasių NMPP rezultatai bei 8 ir 10 klasių stojimas į kitas mokymo įstaigas, pateiktos ir neformaliojo ugdymo galimybės.

 

MOKAMŲ BŪRELIŲ SĄRAŠAS:

 

ŠACHMATAI
KIOKUŠIN KARATE
MINTINIO SKAIČIAVIMO MOKYMAS
PROGRAMAVIMAS
SPORTINIAI ŠOKIAI
ANGLŲ KALBA
MENŲ STUDIJA „GARSAS IR SPALVA“
AK‘MENUKAI

 

MOKYKLOS SIŪLOMI NEMOKAMI BŪRELIAI:

 

DAILĖ
TEATRO STUDIJA
ŠOKIO STUDIJA
POP CHORAS
KVADRATAS IR JUDRIEJI ŽAIDIMAI

 

Būreliai skirti pradinių klasių mokiniams. Būrelių sąrašas negalutinis ir bus papildomas. Tėveliai, pageidaujantys, kad jų vaikai lankytų vieną ar kelis būrelius, informuoja klasės mokytoją. Žinodami tikslų pageidaujančių skaičių, derinsime su būrelių vadovais būrelių darbo laiką.

Prašytume tėvelius pageidavimus pateikti iki š. m. rugsėjo 26 dienos. 

 

Mokyklos administracija

 

******************************************************************************

   

 Maloniai kviečiame į tėvelių susirinkimus: 

 

Tėvų susirinkimas

Diena, val.

5 - 10 klasių tėvų susirinkimas

27 d.     Švarioji g. 33

18.00 val.     salėje

18.30 val.    klasėse

 

Mokyklos administracija

 

 

Mokyklos valgyklos valgiaraščiai

(2017-09-20)

Valgiaraščius rasite  čia. 

 

 

Pamokų tvarkaraščiai

(2016-11-08)

Tvarkaraščius rasite  čia. 
 
 

2016-2017 m.m. KVIEČIAME MOKINIUS Į BŪRELIUS MOKYKLOJE

(2016-10-11)

Tvarkaraščius rasite  čia.
 

 

PATYČIŲ PREVENCIJOS APRAŠAS

(2016-09-07)

Vilniaus „VILNIES“ pagrindinės mokyklos 
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
čia.
 

 

Mieli Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai, 

 

(2016-09-02)

 

     Dėkojame, kad praeitais mokslo metais parėmėte mūsų mokyklą: iki 2 % Mokesčių inspekcijai sumokėtų pajamų mokesčio sumos pervedėte kaip paramą Vilniaus „Vilnies“ pagrindinei mokyklai.

Tai didžiulė parama mokyklai.


      Džiugu, kad kai kurių klasių tėveliai rodo iniciatyvą ir individualiai rūpinasi klasių aplinka, mokinių darbo sąlygomis. Ačiū Jums.

 

Kreipiamės į Jus tikėdami, kad ir šiais metais būsite drauge!

 

     Jums nutarus 2% arba 1% savo pajamų mokesčio skirti mūsų mokyklai, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos, reikia užpildyti specialią formą FR0512 forma 02 versija  ir ją savarankiškai pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai  (Ulonų g. 2, Vilniuje). Šią formą galite pateikti šiais būdais:

* elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);
* įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, tiesiogiai pristatant į vietos  VMI;
* siųsti  paštu užpildytą ranka specialią formą FR0512(2) (
atsisiuntę failą).
* Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto svetainėje www.vmi.lt . Taip pat konsultacijos teikiamos VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

 

Mokyklos administracija 

 

Paramos gavėjo pavadinimas:   Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla
Buveinės adresas:                      Švarioji g.33, Vilnius LT-11302
Identifikacinis  kodas:               191715435

 

 

2016 - 2017 m.m.   KONKURSŲ   REZULTATAI

(2016-10-07)

Rasite čia