NAUJIENOS


VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL I-OJO PUSMEČIO PAGYRIMŲ PAREIŠKIMO

 

2018 m. vasario 5 d.    Nr. M – 21

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis 2018-02-05 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. 12 nutarimu,

r e i š k i u     pagyrimus 1-4 klasių mokiniams:

 

* Už labai gerą mokymąsi:

1 kl. mok. Kristupui Gikevičiui, Nojui Matui Janulevičiui, Adomui Kaučikui, Rūtai Leiputei, Arui Mikučioniui, Godai Mockevičiūtei, Ilzei Navickaitei, Kristijonui Neviadomskiui, Evai Plečkaitytei, Jurgiui Pleikiui, Lėjai Rakauskaitei, Rugilei Rakauskaitei, Godai Senulytei, Povilui Slabadai, Aleksandrai Šigajevaitei, Liepai Titaitei, Jonui Jurgiui Vasariui, Arūnui Zavadskiui.

2a kl. mok. Gabrielei Bobinaitei, Godai Gailevičiūtei, Ignui Jankauskui, Laurai Markevičiūtei, Domantui Paugai, Jokūbui Petkevičiui, Liepai Radvilavičiūtei, Vėjui Samulėnui, Deimantei Šimkevičiūtei, Aleksandrui Veršinin, Karoliui Židoniui.

2b kl. mok. Kamilai Dunovskai, Emilijai Eismontaitei, Rapolui Gikevičiui, Dominykui Krinickui, Gabrielei Uršulei Pažemeckaitei, Jonui Pekneriui, Emai Sutkevičiūtei, Godai Turskytei.

3a kl. mok. Julijai Andriškevičiūtei, Kotrynai Čenytei, Eglei Gnedevičiūtei, Simonai Lukošiūtei, Godai Matulionytei, Kotrynai Matvejevai, Grainiui Tomui Milaševičiui, Akmėjai Milaševičiūtei, Elenai Radavičiūtei, Džiugui Tamoševičiui.

3b kl. mok. Domui Baranauskui, Miglei Domarkaitei, Monikai Ivanauskaitei, Evitai Novošinskajai.

4 kl. mok. Modestui Benkui, Adomui Choroch.

 

r e i š k i u    pagyrimus 5-10 klasių mokiniams:

 

* Už labai gerą mokymąsi:

5 kl. mok. Juditai Juravičiūtei, Rapolei Krupauskaitei, Smiltei Stankevičiūtei.

6 kl. mok. Sofijai Junaš, Emilijai Pincevičiūtei, Smiltei Žemaitytei.

7 kl. mok. Beatričei Aškelovič, Paulinai Margelytei, Mikolei Remeikaitei, Mantei Tamoševičei.

8 kl. mok. Aurai Mastebrockytei.

 

* Už pažangą:

9 kl. mok. Ugnei Burbulytei, Edvin Gladkich.

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas Gintaras Alfonsas Petronis

 

 

 

SAVAITĖ BE NAMŲ DARBŲ

 

(2018-01-06)

Informuojame, kad 2018-02-05 Mokytojų tarybos posėdžio nutarimu š. m. vasario 12-15 d. savaitė skelbiama be namų darbų.

 

Administracija

 

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO MOKYKLAS

(2018-01-06)

Informuojame, kad priėmimas į Vilniaus miesto mokyklas vyks elektroniniu būdu nuo kovo mėn.
Atkreipiame dėmesį, kad keisis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.
Kviečiame sekti informaciją dėl priėmimo Vilniaus "Vilnies" pagrindinės ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėse svetainėse.
Mokyklos administracija

INFORMACIJA

(2018-01-05)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas informuoja, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. 
Sostinės savivaldybė tėvelius kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą 
www.spis.lt.
Informacija apie išmokas vaikams: 
http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389

 

Mokyklos administracija

DĖMESIO!

(2017-10-10)

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ

PATALPŲ NAUDOJIMO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

 

Informuojame, kad savaitgaliais ir mokinių atostogų metu mokyklos bendruomenei, įvykdžius kelias sąlygas, galima pasinaudoti mokyklos sporto sale:

* prieš 3 dienas mokyklai pateikti prašymą nurodant norimą datą ir laiką, atsakingo asmens kontaktinius duomenis, dalyvių sąrašą;
* salėje elgtis saugiai, atsakingai, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus, tausoti mokyklos turtą;
* į salę leidžiama tik su švaria sportine avalyne.

Mokyklos administracija

 

 

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo, prašome įvertinti aptarnavimo kokybę:

Dėkojame.