NAUJIENOS


Naujas mokyklos svetainės adresas >>

 

*****************

MIELI BŪSIMIEJI PIRMOKAI IR JŲ TĖVELIAI

 

Vilniaus "Vilnies" pagrindinės mokyklos bendruomenė kviečia Jus nuo 2018–2019 m. m. rugsėjo 1–osios mokytis mūsų mokykloje. Planuojame formuoti 2 klases ir norime Jus supažindinti su mūsų mokykla.

Lauksime Jūsų balandžio 25 d. (trečiadienį) 18.00 val. Atvirų durų dienoje (aktų salėje).

 

Supažindinsime Jus

su formaliojo ir neformaliojo ugdymo gairėmis, jau esamais pasiekimais, perspektyvomis;
su būsimaisiais mokytojais, pagalbos mokiniams teikimo specialistais;
su būsimais kabinetais, ugdymo priemonėmis ir kt.

 

Išklausysime Jūsų pageidavimus, pasiūlymus, idėjas dėl ugdymo organizavimo.

 

Lauksime Jūsų Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro aktų salėje, esančioje Džiaugsmo g. 44, tel. pasiteiravimui (8 5) 2382701

El. p. rastine@vilnies.vilnius.lm.lt

 

Iki malonaus susitikimo!


2018 balandžio 20 d. „Vilnies“ mokyklos bendruomenė dalyvavo gamtos švarinimo akcijoje „Darom“. Išrinktos šiukšlės „Jokūbo“ kalno teritorijoje, bibliotekos kieme, miškelyje šalia Gamtininkų centro ir sutvarkytas Tuputiškių serpantinas.

Po talkos smagu buvo visiems kartu mokyklos kieme pasivaišinti ir pasilinksminti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************

 

 

 

 

 

Geografijos konkurso "Kengūra" rezultatai >>

 

Gamtos konkurso "Kengūra" rezultatai >>

 

 

 

 

 

 

 

***********************

6, 7 klasių mokiniai dalyvavo geografijos olimpiadoje "Mano gaublys". Užimtos 1, 2, 3 vietos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************

Balandžio 13 dieną, 6 klasės mokinių komanda dalyvavo tarpmokykliniame boulingo turnyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************

Balandžio 18 dieną, 6 klasės mokiniai apsilankė "Lietuvos muzikos, teatro ir kino" muziejuje.
Animacijos kūrimo edukacijoje, muziejaus darbuotoja Jurgita, supažindino mokinius su animacinių filmų kūrimo paslaptimis.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************

Balandžio 4 dieną, per moksleivių atostogas, "Vilnies" mokykloje mokytojai kūrybingai leido popietę  tapydami ant šilko. Dailės mokytojos Astos Kiršienės organizuotame edukaciniame tapybos ant šilko užsiėmime, buvo ugdoma  savistaba, skatinamas aktyvumas ir saviraiška, lavinama vaizduotė, mokoma ieškoti kūrybiškų sprendimų ir atsikratyti mąstymo stereotipų. Įdomi veikla ir šiltas bendravimas sukūrė ypatingą atmosferą ir sutelkė kolektyvą.

 

 

****************************

Balandžio 16 d. "Vilnies" pirmokai dalyvavo kūrybiniuose skaitymuose. Aktorius Justinas skaitė įdomią Milošo Macoureko pasaką "Apie pasivaikščioti išėjusius makaronus", o paskui visi leidosi į smagią kelionę...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************

Balandžio 13 d. "Vilnies" pirmokai buvo Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kur vyko edukacinė pamoka "Pirmą kartą muziejuje". Vaikai sužinojo, kaip ir kodėl muziejai kūrėsi. Tyrinėjo, ieškojo paslapčių ir surado lobį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************

2018-04-18 ATVIRŲ DURŲ VEIKLOS BŪSIMIEMS PENKTOKAMS

 

Mieli ketvirtokai ir jų tėveliai kviečiame Jus nuo 2018–2019 m. m. rugsėjo 1-osios pratęsti/rinktis mokymąsi mūsų mokyklos 5-ojoje klasėje (pagal Pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį). Laukiame Jūsų balandžio 18 d. atvykstant į susipažinimą su būsimais mokytojais, mokymosi sąlygomis, ugdymo gairėmis.

 

Ø  8.30 – 13.15 val. pamokos su būsimais mokytojais:

Lietuvių kalba (mokytoja Nijolė Smalinskienė);
Istorija (mokytojas Vaidas Mockevičius);
Anglų kalba (mokytoja Daiva Juškevičienė);
Matematika (mokytoja Asta Mameniškienė);
Kūno kultūra (mokytoja Edita Tupikovskienė).

Ø  Nuo 18.00 val. (7-os klasės kabinete, II aukštas) – tėvų susitikimo su būsimais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir administracija metu aptarsime formaliojo ir neformaliojo ugdymo gaires, pristatysime esamus pasiekimus, perspektyvas, išklausysime Jūsų pageidavimus, pasiūlymus, idėjas dėl ugdymo organizavimo.

 

Lauksime Jūsų mokykloje, esančioje Švarioji g. 33, tel. pasiteiravimui (8 5) 2382701.

 

Iki malonaus susitikimo!

 

**************************

 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 16 d. mokykloje pradedamas vykdyti nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP,  dalyvauja 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai).  Dalyvavimas pasiekimų patikrinime sudaro galimybę įsivertinti mokinių pasiekimus nacionaliniu, mokyklos, klasės ir individualiu lygmeniu, taip pat nustatyti mokyklos sukuriamą pridėtinę vertę, mokyklos kultūrą, klimatą, patyčių situaciją, mokinių savijautą mokykloje, jų mokėjimą mokytis. Prašome susipažinti su išsamia NMPP organizavimo ir vykdymo  informacija  >>

 

ATASKAITŲ PAVYZDŽIAI:

 

4 klasės mokinio individualaus profilio pavyzdys >>

2 klasės mokinių mokyklos profilio pavyzdys >>

2 klasės mokinių klasės ataskaitos pavyzdys >>

2 klasės mokinio individualaus profilio pavyzdys >>

 

**************************

 

2018 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

 

**************************

Gerbiami mokinių tėveliai,

 

2018 m. kovo 28  d. (trečiadienį) 5–10 klasių mokinių tėvams mokykloje organizuojama individualių konsultacijų diena bei klasių tėvų susirinkimai. Taip pat vyks visuotinis (visų klasių) mokinių tėvams skirtas susirinkimas:

Individualioms 5–10 klasių mokinių tėvams tėvų konsultacijoms skirtas laikas – 15.30–17.45 val. (kiekvieno mokytojo konsultavimo laikas bus nurodytas registracijos formoje, jeigu neturite galimybės dalyvauti mūsų pasiūlytu laiku, kitą konsultacijos laiką reikėtų derinti asmeniškai su konkrečiu mokytoju ar kitu reikiamu specialistu). Iki kovo 21 d., per elektroninį dienyną persiųsime Jums elektroninę registracijos  į individualias konsultacijas formą bei registravimosi instrukciją (registracija bus vykdoma per el. dienyną). Registruotis bus galima nuo kovo 22 d. iki kovo 27 d. (imtinai). Kviečiame susiplanuoti laiką, pasirinkti mokytojus, administracijos darbuotojus, su kuriais norėtumėte susitikti aptarti savo vaiko mokymąsi, galimą pagalbą siekiant jo pažangos arba tiesiog maloniai pabendrauti apie Jūsų vaiko sėkmes ir tolimesnį augimą.

Visuotinio tėvų susirinkimo laikas – 18.00–18.30 val., mokyklos sporto salėje. Susirinkimo tema:

·       mokyklos direktoriaus Redo Kononenko prisistatymas tėvų bendruomenei;

·       mokyklos veiklos organizavimo ypatumai balandžio–birželio mėn.

Klasių tėvų susirinkimai – nuo 18.30 val. (dėl susirinkimų tematikos susitariama klasių benduomenėse).

Daugiau informacijos apie aukščiau nurodytas veiklas teiks klasių vadovai bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Martikonytė.

Iki malonaus susitikimo, mokyklos administracija

 

P. S. Registracija pateikta visiems tėveliams siųstame kvietime Tamo dienyne.

 

**************************

**************************

DARBO SKELBIMAI:

 

Įstaiga / įmonė:

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla

Skelbimo įvadas:

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinei mokyklai nuo 2018 m. kovo 26 d. reikalingas  mokytojo padėjėjas (-a).  Neterminuota darbo sutartis,  0,75 etato.

Pareigos:

Mokytojo padėjėjas (-a)

Pareigybės rūšis:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Reikalavimai:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

Turima arba siekiama įgyti pedagogo kvalifikacija būtų privalumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai su nuoroda „Mokytojo padėjėjas (-a)“ pateikiami iki 2018 m. kovo 22 d. 15 val., siunčiant el. paštu rastine@vilnies.vilnius.lm.lt., registruotu laišku arba į mokyklos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00val.

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu. Atrankos pokalbiai vyks  2018 m. kovo 23 d. individualiai suderintu laiku.

Adresas:

Švarioji 33, Vilnius

Kontaktinė informacija:

e.p. rastine@vilnies.vilnius.lm.lt, tel. 85 2671425

 

Įstaiga / įmonė:

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla

Skelbimo įvadas:

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinei mokyklai nuo 2018 m. balandžio 2 d. reikalingas   psichologas(-ė). Neterminuota darbo sutartis, lankstus darbo grafikas, 0,5 etato (su galimybe ateityje dirbti pilnu krūviu).

Pareigos:

Psichologas (-ė).

Pareigybės rūšis:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Reikalavimai:

  • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su psichologijos magistro (pageidautina edukacinės ar klinikinės srities) kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
  • puikios lietuvių kalbos žinios;
  • gebėti įvertinti ir padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • bendradarbiauti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
  •  pagal kompetenciją teikti siūlymus ugdymo turiniui formuoti, ugdymo planui sudaryti ir įgyvendinti;
  • baigti tėvų grupių vedimo pagal STEP programą vadovo kursai, šių kursų vedimo patirtis būtų privalumas;
  • patirtis gabių vaikų atpažinimo, ugdymo, darbo su jais srityje būtų privalumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai su nuoroda „Psichologas(-ė)“ pateikiami iki 2018 m. kovo 28 d. 15 val., siunčiant el. paštu rastine@vilnies.vilnius.lm.lt., registruotu laišku arba į mokyklos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu. Atrankos pokalbiai vyks  2018 m. kovo 29 d. individualiai suderintu laiku.

Adresas:

Švarioji 33, Vilnius

Kontaktinė informacija:

e.p. rastine@vilnies.vilnius.lm.lt, tel. 85 2671425

 

KONCERTAS, SKIRTAS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

(2018-03-07)

 

     Kviečiame visus į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtą koncertą, kuris vyks
 2018 - 03 - 09 (penktadienį) 12:30 val. (po 4 pamokų) sporto salėje, mokyklos pagrindiniame korpuse (Švarioji g. 33).

 

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO MOKYKLAS
(2018-03-02) 
 
Elektroninė registracija į mokyklas vyksta Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje -  https://svietimas.vilnius.lt/.
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu:  https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools
Vilniaus miesto savivaldybės atsakymai į aktualius klausimus apie registraciją į mokyklas čia.
Plačiau su priėmimo tvarka į Vilniaus miesto mokyklas galite susipažinti čia.
 
Kviečiame sekti informaciją dėl priėmimo Vilniaus "Vilnies" pagrindinės ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėse svetainėse.

 

Mokyklos administracija
 

 

INFORMACIJA

(2018-01-05)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas informuoja, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. 
Sostinės savivaldybė tėvelius kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą 
www.spis.lt.
Informacija apie išmokas vaikams: 
http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389

 

Mokyklos administracija

DĖMESIO!

(2017-10-10)

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ

PATALPŲ NAUDOJIMO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

 

Informuojame, kad savaitgaliais ir mokinių atostogų metu mokyklos bendruomenei, įvykdžius kelias sąlygas, galima pasinaudoti mokyklos sporto sale:

* prieš 3 dienas mokyklai pateikti prašymą nurodant norimą datą ir laiką, atsakingo asmens kontaktinius duomenis, dalyvių sąrašą;
* salėje elgtis saugiai, atsakingai, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus, tausoti mokyklos turtą;
* į salę leidžiama tik su švaria sportine avalyne.

Mokyklos administracija

 

 

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo, prašome įvertinti aptarnavimo kokybę:

Dėkojame.